mój przyjaciel Gzula w latach sześćdziesiątych

© Copyright by Wojciech Andrzej Majewski ©

© Copyright Wojciech Andrzej Majewski ©
FileSize
doku362.jpg1,217 K
doku369.jpg1,395 K
doku398.jpg1,918 K
doku406.jpg1,640 K
doku409.jpg1,253 K
doku442.jpg635 K
doku450.jpg920 K
doku452.jpg940 K
doku453.jpg1,035 K
doku454.jpg1,534 K
brat Jurka Roman.jpg2,652 K